Америкийн өрхүүд өнгөрсөн жилээс сард 433 ам.доллар илүү зарцуулж байна: Moody's

Moody's Analytics-ийн хийсэн дүн шинжилгээгээр Америкийн өрхүүд өнгөрсөн оны мөн үед худалдаж авсан бараагаа сард дунджаар 433 ам.доллараар илүү зарцуулж байна.

 

мэдээ 1

 

Шинжилгээнд 10-р сарын инфляцийн мэдээллийг авч үзсэн бөгөөд АНУ-д сүүлийн 40 жилийн хамгийн муу инфляци ажиглагдаж байна.

Moody's 9-р сард 445 доллар байсан бол бага зэрэг буурсан ч инфляци зөрүүд хэвээр байгаа нь олон америкчуудын, ялангуяа цалингаас цалингийн хооронд амьдардаг хүмүүсийн хэтэвчийг хямрааж байна.

Moody's-ийн эдийн засагч Бернард Ярос "10-р сард инфляци хүлээгдэж байснаас бага байсан ч өрхүүд хэрэглээний үнийн өсөлтөөс үүдэлтэй дарамтыг мэдэрсэн хэвээр байна" гэж АНУ-ын бизнесийн мэдээллийн CNBC-д иш татсан байна.

АНУ-ын Хөдөлмөрийн статистикийн товчооны мэдээлснээр, хэрэглээний үнэ аравдугаар сард өнгөрсөн оны мөн үеэс 7.7 хувиар өссөн байна.Энэ нь зургадугаар сарын хамгийн өндөр буюу 9.1 хувиар буурсан хэдий ч одоогийн инфляци өрхийн төсөвт сөргөөр нөлөөлсөөр байна.

Үүний зэрэгцээ, хөдөлмөрийн статистикийн товчооны мэдээлснээр, нэг цагийн цалин 2.8 хувиар буурсан тул цалин үсрэнгүй инфляцийг гүйцэж чадахгүй байна.


Шуудангийн цаг: 2022 оны 12-р сарын 25